Vokální komorní sbor Canticum Novum

NOC KOSTELŮ 2012

08.05.2012 12:00

Dne 1. června 2012 se uskutečnil čtvrtý ročník Noci kos telů. Naše malé pěvecké seskupení se této akce jako každoročně aktivně zúčastnilo. Svůj program jsme zahájili v Kostele Sv. Jana Křtitele v Hlučíně, a to v 19,10 hodin, poté jsme navázali vystoupením od 21,30 hod. v Kostele sv Mikuláše v Ludgeřovicích a Noc kostelů jsme zakončili koncertem ve farnosti Ostrava-Přívoz, v Chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie, a to od 22,30 hod. Nálada byla báječná, posluchačské přijetí na všech třech místech velmi milé, radost zpívat. Jsme velmi rádi, že se Noc kostelů i přes svoji krátkou tradici tak úspěšně ujala a těšíme se na další ročník.
:-)

© 2012 David Kurdziel, CANTICUM NOVUM. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode