Vokální komorní sbor Canticum Novum

ATTENDE DOMINE

Živá nahrávka z prosince 2009 z koncertu v kostele sv. Václava
v Ostravě - 04-ATTENDE-DOMINE.mp3 (6 MB)

Autorem skladby v tomto provedení je Mons. Josef Olejník (1914-2009), český katolický kněz, hudebník a pedagog, významný skladatel liturgické hudby a znalec gregoriánského chorálu. Attende Dómine je původně francouzský chorál
ze 17. století, který pro účely kancionálu p. Josef Olejník upravil
v roce 1992.

Text chorálu obsahově odpovídá myšlence doby postní,
ve které se také zpívá.

Překlad textu:

Ó, slyš a shlédni k nám, smiluj se Pane,
neboť jsme zhřešili proti tobě.

1. Králi nejvyšší, Spasiteli všeho,
oči slzící k tobě pozvedáme,
vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

2. Pravice Boží, uhelný jsi kámen,
cesta spasení, jistá nebes brána,
omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

3. Bože, prosíme před tvou vznešeností:
svatým sluchem svým uslyš naše lkání,
všechny proviny odpusť s laskavostí.

4. Viny spáchané tobě vyznáváme,
srdcem zkroušeným také skryté hříchy,
ty, náš zachránce, ospustíš je vlídně.

5. Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se,
křivým svědectvím vydán za bezbožné,
co jsi vykoupil, zachovej, ó Kriste.

Zpět

Úvodní stránka

© 2012 David Kurdziel, CANTICUM NOVUM. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode