Vokální komorní sbor Canticum Novum

 

Zde můžete nalézt fotografie z veřejných vystoupení sboru, ze zkoušek, soustředění, či jiných společných setkání.

Několik snímků z týdenního pobytu sboru u Bodamského jezera, z koncertů a vokálních doprovodů mší svatých, také z cesty a doprovodného programu, 12. až 18. 7. 2016.

Dvě vystoupení v rámci Noci kostelů 2016, v Kostele sv Mikuláše v Ludgeřovicích a v Kostele Sv. Jana Křtitele v Hlučíně, 10. 6. 2016 (foto: Raffy Tchetchenian)

Adventní koncert v kostele Sv. Jana Nepomuckého v Ostravě-Staré Bělé - prosinec 2012 (foto: Filip Kratoš)

Vystoupení v Charitním centru sv. Kláry v Hrabyni - duben 2012

Soustředění v Andělské Hoře - březen 2012

LIBREX Ostrava, adventní koncert - prosinec 2010

Svatodušní setkání v Ludgeřovicích - červen 2010

Noc kostelů v Chrámu sv. Antonína v Ostravě-Kunčičkách - květen 2010

Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Ostravě - 10. prosinec 2009 (Foto: Zdeněk Poruba)

Malá Morávka, prosinec 2008

Diecézní pouť, kostel sv. Václava v Ostravě, srpen 2006

© 2012 David Kurdziel, CANTICUM NOVUM. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode